İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ

Personel Seçme ve Yerleştirme İnsan Kaynakları politikasındaki beklentiler doğrultusunda ihtiyacımız olan potansiyel adayları kuruluş havuzuna çekmek, bu kişileri sağlıklı yöntemlerle ve fırsat eşitliği doğrultusunda din, dil, ırk, cinsiyet, yaş vb. konularda ayrımcılık yapmadan seçerek açık bulunan pozisyonlara; beklenen tecrübeye ve yetkinliklere uygun kişileri yerleştirmek amacıyla sistematik seçme ve yerleştirme faaliyetleri yürütülmektedir. İşe alımlarda İnsan Kaynakları Müdürlüğü birinci görüşmeyi yetkinlik bazlı olarak gerçekleştirir. Adayın beklenen görev, nitelik ve yetkinliklere uygunluğu raporlanır. İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından uygun bulunan adayların teknik bilgisini, takıma uygunluğunu, işi istenilen düzeyde yapacak tecrübe ve yetkinliğe sahip olup, olmadığını değerlendirmek için bağlı çalışılacak yöneticiler ile görüşmeler gerçekleştirilir. Tüm değerlendirmeleri olumlu bulunan adaylara iş teklif edilir ve işe alma uygulamaları gerçekleştirilir. Seçme yerleştirme sürecindeki tüm adaylara başvurularıyla ilgili geri bildirim yapılır.

Eğitim ve Yönetim Geliştirme Çalışanlarımızı bilgi çağının gereklerine uygun olarak yaratıcı, problemleri aşma yeteneğine sahip, bilgiye nasıl erişeceğini, nasıl analiz edeceğini ve kullanacağını bilen, esnek düşünebilen, değişime açık, sağlıklı davranış özellikleri gösteren, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini sürdüren bireyler haline getirmek amacıyla LUXERA Gayrimenkul’de eğitime özel bir önem verilmektedir. Böylelikle çalışanlarımızın sahip oldukları potansiyeli maksimum performansa dönüştürebilmeleri amaçlanmaktadır. LUXERA Gayrimenkul’de çalışanların eğitim ve geliştirme faaliyetleri kişinin kuruluşa, takımına ve işine uyumunun sağlanması ve kişinin ihtiyaç duyulabilecek konular hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen “Oryantasyon Programı” ile başlamaktadır. Tedarikçi çalışanları dahil olmak üzere bu kapsamda iş başı eğitimleri düzenlenmektedir. Dönem başında "Eğitim ve Geliştirme Planı" oluşturulur ve bu plana uygun faaliyetler yıl boyunca gerçekleştirilir.

Performans Yönetimi LUXERA Gayrimenkul adına başarılması gerekenler konusunda yaratılan ortak anlayış sonucunda; şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi olasılığını artırmak için, çalışanları yönlendirmek, geliştirme ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde gösterdikleri çaba ve elde edilen başarı düzeyini esas alarak değerlendirmeler yapılacaktır. Performans Yönetim Sistemi, yıl içerisinde çalışanların bireysel hedeflerini, görevlerini ve beklenen yetkinlik seviyelerini değerlendirilmesi için kullanılan ölçüm sistemi yıllık bazda planlama, hedef gözden geçirme ve değerlendirme dönemlerinden oluşacaktır.

Kariyer Yönetimi LUXERA Gayrimenkul’ün stratejik hedefleri doğrultusunda bugüne kadar faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde yakalamış olduğu başarı, göstermiş olduğu ilerleme, yöneticilerimizin ve yüksek potansiyele sahip çalışanlarımızın değerli katkılarının doğal bir sonucudur. Kariyer yönetimindeki stratejimiz; çalışanlarımızın kariyerlerini, kurumun ihtiyaçlarını, kendi yetkinliklerini optimize eden bir biçimde planlanmasını ve yönetilebilmesini sağlayan sistematiği oluşturmak ve uygulamaktır. Organizasyondaki gelişmelere paralel olarak potansiyeli olan çalışanlarımızın belirlenmesi ve gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve kişisel gelişim imkanı temin ederek, verimli çalışmalarını muhafaza etmek, iş tatminini sağlamak adına şirketimizde oluşan kariyer fırsatlarını öncelikle kendileri ile paylaşarak direkt olarak kariyer gelişimlerine katkıda bulunmaktayız. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda önemli rol oynayan, sağlam altyapımızın, vizyonumuzun ve özveri ile çalışan profesyonel LUXERA Gayrimenkul’ün içinde siz de yer almak isterseniz www.kariyer.net adresinden açık pozisyonlarımıza başvuru yapabilir ya da güncel özgeçmişinizi ik@luxera.com.tr e-mail adresimize gönderebilirsiniz. Yapılan tüm başvurular gizlilik esasına uygun olarak değerlendirilecektir.