İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI

Şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda, eğitim düzeyi yüksek, takımdaş, yenilikçi, değişime açık, dinamik, sorumluluk sahibi, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, verimli, kurumsal değerlere uygun bireylerden oluşan organizasyon yapısı kurarak;

  • Sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında en iyi örneklerden biri olmak,
  • Proaktif insan kaynakları uygulamaları ile çalışan memnuniyetini sağlayarak, etkin, verimli ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak, şirkete bağlılığı geliştirmek
  • Ulusal/Uluslararası arenada çalışmak için en çok tercih edilen İnşaat Şirketi ve tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları bir kuruluş haline gelmek,
  • Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak "verimlilik", "kararlılık", gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek
  • "Sürekli öğrenme ve gelişme" yaklaşımı çerçevesinde, şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda her düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, sürekli olarak "insana yatırım" yapmak
  • Çalışanlarımıza kariyerlerinin yönetiminde fırsat eşitliği sağlamak,
  • Kariyer planlaması ile çalışanlarımızın verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak, yöneticilerimizi iç kaynaklarımızdan yetiştirmek,
  • Sağlıklı ve etkin iletişim için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
  • Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
  • Sürekli iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirerek, yüksek performansı ödüllendirmek.