DEĞERLERİMİZ

Açıklık ve Şeffaflık Müşterilerimizin bizleri daha iyi tanıyıp güven duyabilmeleri için düzenli, karşılaştırılabilir, zamanında ve güvenilir bilgi paylaşımını sağlamaktır.

İnsana Saygı Duymak Bir insan, hangi dinden, milletten, renkten, coğrafyadan, dilden, düşünceden ve anlayıştan olursa olsun, öncelle insan olduğunun algılanması sağlanarak, hem personelimizin hem de müşterilerimizin firlerini ayrı ayrı değerlendirip, marka güvenilirliği kapsamında farklı projelere imza atmaktır.

Takımdaşlık Kurumun ayakta kalması ve sürekli gelişim gösterebilmesi için tüm şirket çalışanlarının, yöneticilerin ve paydaşlarının enerjisini birleştirerek, iletişimde açık, sorumlulukların bilincinde, bir bütün halinde sorunlara ortak çözüm üretmektir.

Sürekli Gelişim Şirketin performansını artırmak için eğitim programlarımızla kişisel gelişimi teşfik derek; çalışanlarımızın performansını artırmak ve şirket dahilinde potansiyellerini ortaya çıkararak daha verimli ve yaratıcı projeler gerçekleştirmektir.

Profesyonellik Şirketin çalışma standartlarına uygun olarak, iş kurallarını, iş ahlakını ve iş disiplinini ön planda tutarak, tüm şirket çalışanlarının işe ve diğer insanlara karşı tutumlarını gözden geçirerek müşterilerimizle daha iyi bir iletişim içinde olmaktır.

Müşteri Odaklılık Müşterinin duygu, düşünce ve beklentilerinin neler olduğunu saptayarak mevcut ve hedef müşterilerin hem proje esnasında hem de sonrasında ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projeler üreterek, koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

Objektif Olmak Her olaya ya da her projeye farklı açıdan bakmamıza neden olan farklı eğitim, kültür ve dünya görüşlerimize rağmen tüm şirket çalışanlarının olaylara aynı hassasiyeti göstererek tarafsız kararlar alabilmesidir.

Öz Eleştiri Yapabilmek Şirketimizin, gerçekleştirmiş olduğu her proje öncesi ve sonrası kendini sınayıp, kendi içinde yaşanan davranış hatalarını yargılayarak kendisinin öz eleştirisini yapabilmesidir.

Çevreye Duyarlılık Kısıtlı kaynaklar ve artan çevre kirliliği nedeniyle, planlama ve tasarım aşamasından uygulama ve işletmeye alınma aşamasına kadar tüm süreçlerde çevre bilincini ön planda tutarak enerji tasarruflu yapılar üretmektir.

Girişimcilik Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için, doğru bir iş planı ve risk analizi ışığında gerekli riskleri alarak mevcut projeleri tamamlamak, yeni projelere imza atmaktır.